ნინო ქაჯაია

ნინო ქაჯაია – მედიცინის დოქტორი, კრიტიკული მედიცინის სრული პროფესორი, ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრ „მედინას“ გენერალური დირექტორი.

ნინო ქაჯაია

გენერალური დირექტორი

ტელ.: 555 11 88 55

ელ-ფოსტა: Ccmed112@gmail.com

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი -სამკურნალო საქმე

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის სრული პროფესორი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი -მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი, მედიცინის დოქტორი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის -დარგობრივი რეზიდენტურა

ბათუმის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი -კლინიკური დირექტორი

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი-კლინიკური დირექტორი

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი კერძო რზიდენტურის პროგრამის ხელმძღვანელი კრიტიკულ მედიცინაში

ჯეო-ჰოსპიტალსის მცხეთა-თიანეთის გაერთიანების კლინიკური დირექტორი

მცხეთის მრავალპროფოლიანი საავადმყოფო  – მთავარი ექიმი თსსუ -მოწვეული  პედაგოგი. რეანიმაცია ანესთეზიოლოგიის კათედრა

თსსუ აკად.ყიფშიძის სახელობის რესპუბლიკური საავადმყოფო -ექიმი რეანიმატოლოგი

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი -ექიმი რეანიმატოლოგი

სასწავლო პროცესების ხელმძღვანელი