ჯანმრთელობის ცენტრ “მედინა”-ს ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს კლინიკური ლაბორატორიის დატვირთვა.

კლინიკაში ფუნქციონირებს ლაბორატორია, რომლის ულტრათანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა იძლევა საშუალებას ჩატარდეს შემდეგი გამოკვლეები:

ჰემატოლოგიური;

ციტოლოგური;

პაპ-ტესტი;

პათომორფოლოგიური კვლევა;

იმუნოციტოქიმია;

იმუნოჰისტოლოგია;

ბიოქიმიური;

ჰორმონების კვლევა;

ფერმენტების კვლევა;

ჰემოსტაზისმაჩვენებლების დადგენა;

წყლის და მარილების ცვლა;

ბაქტერიოსკოპიული გამოკვლევები;

იმუნოლოგიური გამოკვლევები;

ონკომარკერების კვლევა;

ინსიტუ-ჰიბრიდიზაცია;

ინტრაოპერაციული დიაგნოსტიკა;

ლიქვიდ – ციტოლოგია;