ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა – ეს არის დაწესებულება სადაც გაერთიანებულია ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება და მისაღები ფასები.

ჩვენს კლინიკაში წარმოდგენილი არიან მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტები, რომლებიც წარმატებულ სამეცნიერო მუშაობასსაექიმო პრაქტიკასპარალელურად ეწევიან.

ჩვენს კლინიკაში დამკვიდრებულია პაციენტის მომსახურების მაღალი ხარისხი, სწორედ ამის გამო ჩვენი ქვეყნის ბევრი მოქალაქე საკუთარ ჯანმრთელობას სწორედ ჩვენს ექიმებს ანდობს.

ინდივიდუალური მიდგომის ხარჯზე ჩვენ მივაღწიეთ ხარისხიანი სამედიცინო სერვისის საერთაშორისო სტანდარტს

ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენს პაციენტებზე